Svadby - Lamata

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Naše služby
SVADBA SNOV


Radi pre vás zabezpečíme kompletnú organizáciu Vašej svadby snov
Zobrať obrovské bremeno z pliec mladého páru alebo ich rodičov, ktoré spôsobuje organizácia svadby, aby svadba pre nich znamenala len bezstarostnú zábavu a nezabudnuteľný zážitok. 

Pri osobnom stretnutí mladý pár najprv  načrtne svoje predstavy, akú svadbu by chceli mať.

Je možné, že hľadajú len čiastkové služby, alebo je možné, že potrebujú všetko komplexne zabezpečiť.

Organizátor svadby vypracuje ponuku a odovzdá páru. 
Prevzatie tejto ponuky pre mladý pár vôbec nie je záväzné.
 
Ak ponuka stelesňuje všetky predstavy páru, podpíše sa zmluva s organizátorom svadby, ktorý objedná všetky služby od dodávateľov, uzatvorí s nimi zmluvu o diele majúc pred očami vždy záujmy mladého páru a v ktorej sú uvedné a riešené všetky možné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť na svadbe.

Pár dní pred svadbou spoločne s mladým párom sa napíše presný scenár celej svadby. Tento scenár bude mať neskoršie veľmi dôležitú úlohu, pretože bude obsahovať krok za krokom všetko. fotografovanie, dekorácia, príchod hudobnej skupiny, presný termín svadobnej večere… až po svadobný tanec a zábavu.
Ak to budete žiadať, organizátor svadby sa  zúčastní celej svadby a dbá na to, aby sa všetko odohrávalo podľa vopred dohodnutého scenára, resp. V prípade problémov ich okamžite rieši bez toho, aby s tým vyrušil zábavu hostí.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky